Urmărește-ne:

Programare 1

Programare consultație

Selectează data și ora dorită pentru programare, prenume, nume, e-mail, telefon și achita consultația. Te contactam apoi pentru confirmare!+ - Termenii și condițiile pentru efectuarea programării și plata în avans a consultației de specialitate

Preambul

Având în vedere parcursul profesional și prestigiul Clinicii Elysium, (ELYSIUM CHIRURGIE PLASTICA) și faptul că solicitările pentru consultații de specialitate sunt numeroase, din motive de eficiență și respect reciproc, pentru a evita neprezentările neanunțate la consultația programată și implicit sincope în activitatea Clinicii Elysium, consultația de specialitate se achită integral, în avans, la momentul efectuării programării. Plata în avans asigură Pacientului disponibilitatea medicului la data și ora stabilite pentru realizarea consultului.

Pentru efectuarea programării consultației de specialitate, Pacientul are la dispoziție următoarele modalități:

• telefonic, la numărul de telefon afișat pe pagina web a Clinicii, la secțiunea Contact;
• online, prin accesarea paginii web a Clinicii.

Clinica a implementat sistemul de plată în avans a consultației medicale pentru a se asigura că Pacientul se prezintă la programarea solicitată, căreia i s-a alocat un timp considerabil, deoarece au existat precedente când pacienți care au solicitat programarea unei consultații de specialitate, nu s-au prezentat și nici nu au anunțat în prealabil neprezentarea.

Datorită gradului mare de încărcare a orarului zilnic al Clinicii Elysium, Clinica face eforturi considerabile să gestioneze eficient programările și orele de lucru pentru ca toți pacienții să poată beneficia de serviciile medicale oferite în Clinică.

Astfel, pentru a beneficia de serviciul de programare a unei consultații de specialitate la Clinica Elysium, este necesar ca Pacientul să parcurgă Termenii și Condițiile prezentate mai jos și să își exprime consimțământul cu privire la acestea în urma luării la cunoștință a ceea ce presupune sistemul de plată în avans a consultației medicale.

Termenii și Condițiile sunt făcute cunoscute Pacientului prin intermediul paginii web a Clinicii, dacă programarea este solicitată online sau prin intermediul link-ului transmis Pacientului prin sms/ e-mail, dacă programarea este solicitată telefonic, la numărul de telefon afișat pe pagina web a Clinicii.

Prin completarea formularului de solicitare a programării, bifarea căsuței corespunzătoare privind acceptul prezentelor Termeni și Condiții, efectuarea plății online prin platforma de plată a operatorului de plăți NETOPIA PAYMENTS, Pacientul înțelege pe deplin și este de acord cu Termenii și Condițiile de mai jos.

Sistemul de efectuare a programării direct pe pagina web a Clinicii poate fi accesat atât de pe desktop, cât și de pe telefonul mobil și pune la dispoziția Pacientului baza de date pentru efectuarea unei programări și direcționează Pacientul către platforma de plată a costului consultației, respectiv NETOPIA PAYMENTS.

Termenii și Condițiile reprezintă aspectele contractuale și legale în legătură cu serviciile puse la dispoziția Pacientului de către Clinică în vederea efectuării programării unei consultații prin intermediul site-ului sau telefonic și plata în avans a consultației medicale. În funcție de evoluția legislației, a serviciilor oferite, aceste Termeni și Condiții pot suferi modificări, pacienții neputând invoca necunoașterea legii.

Aceste Termeni și Condiții respectă principiul egalității față de toți pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, culoare, rasă, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație familială, apartenență sindicală, respectând totodată și reguli contractuale.

Pentru o informare corectă și luarea unei decizii în cunoștință de cauză, vă recomandăm citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

Definiții

Clinica – Clinica Elysium, situată în Soseaua Nordului 94G, Tronson 2,Sector 1, Bucuresti, tel.: 0310 055 500;

Contractul – acordul de voință încheiat între Pacient și Clinică, cu privire la efectuarea programării consultației medicale de specialitate la Clinica Elysium și plata în avans a consultației, conform prezentelor Termeni și Condiții;

Date cu caracter personal – orice informație în legătură cu Pacientul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, e-mail, fotografii, înscrisuri medicale, date cont bancar, care sunt furnizate de Pacient în scopul efectuării programării și achitării în avans a costului consultației medicale.
Pacientul – persoana care utilizează Serviciul pus la dispoziție de către Clinică;

Prețul – contravaloarea consultației medicale de specialitate oferită de Clinica Elysium la sediul Clinicii, la data și ora stabilite conform programării;

Serviciul – oferirea posibilității Pacientului de a efectua programări medicale online, în timp real, prin intermediul site-ului web: https://elysium.ro/ sau telefonic, la numărul de telefon: 0310 055 500.

Termeni și Condiții – termenii și condițiile pentru efectuarea programării și plata în avans a consultației de specialitate.

Încheierea Contractului

Programările pentru consultațiile de specialitate se realizează telefonic sau prin intermediul paginii web a Clinicii, prin completarea formularului de solicitare a programării și plata în avans a consultației medicale.

Având în vedere reglementările legale în vigoare pentru prevenția Covid-19, informăm Pacientul că durata consultației de specialitate va fi de maxim 20 de minute. În funcție de evoluția reglementărilor legale în domeniu, pot interveni modificări cu privire la timpul alocat consultației, pe care le vom face cunoscute Pacientului pe pagina web a Clinicii.

Contractul dintre Clinică și Pacient, pentru prestarea Serviciului, se încheie numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Vârsta Pacientului este de minim 18 ani;

Pacientul accesează pagina web: https://elysium.ro/programare

Pacientul citește cu atenție prezentele Termeni și Condiții și își exprimă consimțământul cu privire la acestea bifând căsuța ”sunt de acord cu Termenii și Condițiile pentru efectuarea programării și plata în avans a consultației de specialitate”.

Contractul va fi considerat încheiat în momentul confirmării plății Prețului de către Pacient și validarea programării solicitate.

Pentru validarea programării în vederea efectuării consultației de specialitate, este necesar ca Pacientul să completeze corect și complet formularul pus la dispoziție acestuia pe pagina web a Clinicii și să plătească Prețul prin accesarea platformei pusă la dispoziție de operatorul de plăți NETOPIA PAYMENTS.

Datele cu caracter personal furnizate de către Pacient prin completarea chestionarului sunt stocate de către Clinică în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor și cu respectarea Politicii de Confidențialitate prezentate pe pagina web a Clinicii.

Programarea validată asigură rezervarea intervalului orar ales de către Pacient.

Plata efectuată este nerambursabilă, fiind responsabilitatea Pacientului să se prezinte la data și ora rezervate.

Programările nu sunt transmisibile.

Prețul și modalitatea de plată

Pacientul înțelege și acceptă că Serviciul pus la dispoziția sa de către Clinică este unul gratuit și că plata pe care o efectuează la momentul programării reprezintă contravaloarea consultației medicale de specialitate.

Prețul achitat în avans, prin plata online, va acoperi doar costul consultației medicale pentru care s-a făcut programarea. Orice alte servicii efectuate la Clinică de către personalul de specialitate, vor fi achitate suplimentar de către Pacient în momentul accesării acestor servicii, la recepția Clinicii.

Pacientul înțelege și acceptă să achite Prețul înainte de efectuarea consultului la data și ora stabilite prin programarea făcută, prin accesarea portalului de plată pus la dispoziție de către operatorul de plăți NETOPIA PAYMENTS. Site-ul web al Clinicii redirecționează Pacientul către portalul de plată online și nu înregistrează nicio informație despre cardul bancar utilizat pentru efectuarea plății.

Pacientul înțelege și acceptă că, în cazul neachitării Prețului, programarea nu va fi validată.

Neprezentarea Pacientului la Clinică la data și ora stabilite în vederea realizării consultului.

Pacientul înțelege și acceptă că plata Prețului este nerambursabilă.

Suma achitată în avans pentru consultația de specialitate este reținută cu titlu de penalitate de către Clinică în următoarele situații:

• Pacientul anulează programarea. Deoarece au existat precedente în care pacienții au solicitat programări în vederea efectuării unui consult de specialitate, iar înainte de data stabilită au anulat programarea, ca un semn de respect pentru Clinica Elysium și pentru alți pacienți care ar putea beneficia de perioada de timp pe care Pacientul nu o mai folosește, Prețul achitat în momentul efectuării programării se reține de către Clinică cu titlu de penalitate.

• Pacientul nu se prezintă la data și ora stabilite pentru efectuarea consultației medicale de specialitate. Pacientul înțelege și acceptă că dacă nu va fi prezent la data și ora la care a fost programat pentru realizarea consultului, programarea este anulată și suma plătită în avans nu îi va fi restituită. Clinica Elysium se bucură de o mare reputație în sistemul medical din România, iar programarea la o consultație de specialitate poate depăși uneori și 24 de luni. Dacă și în aceste condiții, fără să intervină un eveniment imprevizibil și absolut inevitabil, Pacientul nu se prezintă la Clinică în vederea efectuării consultației sau nu anunță acest lucru, anulează practic posibilitatea ca un alt

Pacient să primească serviciile medicale de care are nevoie sau pe care și le dorește.

Prin reținerea cu titlu de penalitate a sumei achitate de către Pacient în momentul efectuării programării, se încearcă de către Clinică descurajarea tendinței de a nu se respecta timpul Clinicii sau de a nu se lua în serios programarea pentru un serviciu medical. Pacientul înțelege și acceptă că nu va beneficia de sumele de bani reținute cu titlu de penalitate de către Clinică, în cazul solicitării unei programări ulterioare.

Cu toate acestea, în situațiile în care Pacientul este împiedicat să se prezinte la data și ora stabilite în vederea efectuării consultației de specialitate de un caz fortuit sau de un eveniment de forță majoră, acestuia i se oferă posibilitatea reprogramării consultației de specialitate.

Pentru ca Pacientul să beneficieze de reprogramarea consultației de specialitate, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

i) imposibilitatea prezentării la consultația medicală programată să fie cauzată de un caz fortuit sau eveniment de forță majoră; ca exemplu: producerea unui accident, internarea de urgență într-o unitate spitalicească sau infectarea cu virusul SARS-Cov-2;
ii) cazul fortuit sau evenimentul de forță majoră să fie dovedit de către Pacient cu înscrisuri, într-un termen de maxim 72 de ore de la producerea evenimentului.

Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, Pacientului i se oferă posibilitatea reprogramării consultației medicale într-un termen cuprins între 1 și 3 luni, la o dată pentru care există disponibilitate, în funcție de programul Clinicii Elysium. În cazul în care Pacientul refuză reprogramarea consultației, suma de bani achitată în avans pentru consultația medicală, nu îi va fi restituită.

În situațiile excepționale în care Clinica Elysium se află în imposibilitatea obiectivă de a efectua consultația de specialitate la data și ora stabilite prin programarea realizată, Pacientului i se oferă posibilitatea reprogramării în funcție de disponibilitatea și programul domnului doctor, de comun acord cu Pacientul.

Dacă Pacientul refuză reprogramarea consultației de specialitate în condițiile de mai sus, se consideră că Pacientul renunță la consultație, iar suma de bani achitată în momentul efectuării programării inițiale nu se restituie Pacientului, fiind reținută cu titlu de penalitate la retragerea din Contract.

Pacienții nu vor fi despăgubiți în niciun alt mod în caz de întârziere, modificare sau anulare a programărilor.

Aceste condiții sunt prezentate în mod clar Pacientului pentru a fi înțelese și acceptate înainte de realizarea programării.

Alte prevederi

Prezentele Termeni și Condiții se vor aplica exclusiv serviciului de programare și plată în avans a consultațiilor medicale de specialitate.
În cazul în care Pacientul nu acceptă prezentele Termeni și Condiții, nu poate efectua programarea pentru consultația de specialitate la Clinica Elysium.
Pacientul înțelege și acceptă faptul că tarifele cu privire la consultațiile medicale vor fi în întregime suportate de acesta și se achită odată cu efectuarea programării, prin intermediul operatorului de plăți NETOPIA PAYMENTS.

Rolul acestor Termeni și Condiții este de a prezenta Pacientului drepturile și responsabilitățile sale în vederea efectuării programării pentru consultația medicală de specialitate.

Prezentele Termeni și Condiții se completează cu Politica de Confidențialitate disponibilă pe pagina web a Clinicii.
Clinica nu este responsabilă de politicile de confidențialitate practicate de operatorul de plăți NETOPIA PAYMENTS, precum și de orice altă informație menționată de acesta pe platforma pentru efectuarea plății. De asemenea, Clinica nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de conținut, indiferent de natura acestor legături.

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții devine invalidă sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte prevederi.

Prezentele Termeni și Condiții au fost redactate cu respectarea normelor legislative în vigoare, respectiv Legea drepturilor pacientului (Legea nr. 46/2003), Legea privind reforma în domeniul sănătății (Legea nr. 95/2006 republicată), normele legale privind protecția consumatorului (Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, Legea 363/2007).

Prin continuarea demersurilor ce țin de programare și efectuarea plății online a Prețului, Pacientul declară că a înțeles și acceptă Termenii și Condițiile, sumele de plată, riscurile și limitările acestui tip de servicii și își oferă consimțământul pentru continuarea acestor demersuri.

Dr. Ion Zegrea PhD FACS

Dr. Ion Zegrea se numără printre pionierii chirurgi din România care au adoptat utilizarea Piezotomului, realizând astfel prima sa Rinoplastie Ultrasonică în anul 2018.

De atunci, a exclusivat utilizarea acestei tehnici ultrasonice. În prezent, în anul 2023, Dr. Zegrea se bucură de cea mai vastă experiență în România în ceea ce privește Rinoplastia Ultrasonică, având în palmares peste 700 de astfel de intervenții realizate cu succes.

Clinica Elysium

Bine ai venit la Clinica estetică Elysium, un loc dedicat în întregime tratamentului și îngrijirii pacienților de chirurgie estetică. Aici, te vei bucura de o atmosferă privată, primitoare și de o calitate superioară.

Call Now Button