Urmareste-ne pe:

SOLICITARE CONSULTATIE 3D
  Procedura  CONCURS – #InstaBeauty

  DR. ION ZEGREA

  Medic primar Chirurgie Plastica, Estetica si Mirochirurgie Reconstructiva, membru al Asociatiei Chirurgilor Plasticieni din Romania si International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).


  nstaBeauty organizata de Clinica Elysium. Perioada Concursului: 01.05.2017 – 31.05.2017. Introducere: Art. 1. Organizatorul Concursului 1.1.Concursul este organizat de Clinica Elysium cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Ion Negulici, nr. 25. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in timp si in mod oficial, pe pagina de Facebook in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Art. 2. Durata si locul de desfasurare Concursul va avea loc incepand cu data de 01.05.2017, pe pagina de Instagram Error! Hyperlink reference not valid. si se va desfasura pana pe data de 31.05.2017 ora 24:00, urmand ca pe data de 01.06.2017 sa fie desemnat castigatoarea. Art. 3. Participantii si conditiile de participare 3.1. Concursul se adreseaza fanilor paginii Instagram https://www.instagram.com/ionzegrea/ , persoane fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, peste 18 ani, cu domiciliul/resedinta in Romania, ce accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si membrii familiilor acestora. Obiectivul Concursului este promovarea serviciilor medicului primar Ion Zegrea. 3.2.Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii: a) Participantii trebuie sa fie fani ai paginii Error! Hyperlink reference not valid. . b) Participantii trebuie sa posteze pe contul personal de instagram, o fotografie de tip selfie sau din cabinetul clinicii Elysium, folosind hastagurile #drionzegrea si #clinicaelysium. c) Participantii trebuie sa ia la cunostinta si sa accepte Regulamentul Concursului. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Instagram. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale ori foloseste un limbaj necorespunzator. Nu sunt acceptate si nu vor fi luate in considerare texte copiate din orice sursa externa. Art.4. Protectia datelor personale Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului. Art. 5. Modul de desfasurare a Concursului Concursul va fi anuntat pe blogul Error! Hyperlink reference not valid., si pe paginile de Facebook Error! Hyperlink reference not valid. si Instagram Error! Hyperlink reference not valid.. 5.1.Pentru a participa la Concurs, participantii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie sa fie fani ai paginii de instagram Error! Hyperlink reference not valid.. 5.2.Vor fi considerati valizi participantii care indeplinesc conditiile de la art. 3.1. 5.3. Castigatorul va fi extras prin tragere la sorti live pe Facebook, de catre Dr. Ion Zegrea. 5.4. Validarea castigatorului se face prin verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art.3. Simpla devenire de fan a paginii de Instagram nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea pozei de inscriere in concurs, cu #drionzegrea si #clinicaelysium. Art.6. Premiul Concursului 6.1.In cadrul Concursului #InstaBeauty se va acorda urmatorul premiu: injectarea gratuita cu acidul hialuronic realizata de medicului plastician Ion Zegrea, in cadrul clinicii Elysium. 6.2.Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea sa in bani. In cazul refuzului sau imposibilitatii vreunui potential castigator de a beneficia de premiu ori a validarii sale conform prezentului regulament, participantul castigator va pierde dreptul de atribuire a Premiului. In asemenea caz, Organizatorul va repeta tragerea la sorti. 6.3. Prin acceptarea premiului, castigatorul isi da implicit acordul de le fi folosita imaginea (poze facute inainte si dupa interventie) pe contul de Facebook Error! Hyperlink reference not valid., Instagram Error! Hyperlink reference not valid. si blogul Error! Hyperlink reference not valid.. Art.7. Acordarea Premiului prin tragere la sorti si validarea castigatorului Promotiei 7.1. Premiul va fi acordar dupa incheierea concursului, in termenii conveniti de comun acord intre Organizator si castigator, acesta din urma fiind anuntat printr-un mesaj postat pe Facebook si Instagram, pe pagina medicului plastician Ion Zegrea. (Error! Hyperlink reference not valid., Error! Hyperlink reference not valid.). 7.2.In vederea revendicarii premiului potentialul castigator, se va contacta castigatorul in privat, iar acesta trebuie sa comunice urmatoarele date personale: nume, prenume, varsta, telefon, adresa de pana pe data de 10 iunie 2017, ora 24:00. Depasirea acestui termen atrage dupa sine pierderea statului de castigator si se va alege un alt castigator in termen de 24 de ore. 7.3. In decurs de 30 de zile calendaristice de la anuntarea rezultatului extragerii, castigatoarea trebuie sa revendice premiului. 7.4. Participarea la acest Concurs implica acordul ca numele castigatorului sa fie publicat pe pagina de Facebook Error! Hyperlink reference not valid., Instagram Error! Hyperlink reference not valid. si blogul Error! Hyperlink reference not valid.. 7.5. Participantii care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de castigator, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului. 6.6. Reclamatiile referitoare la premiile castigate, ulterioare momentului acordarii premiilor, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului. 7.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Art. 8. Regulamentul Concursului 8.1. Regulamentul Promotiei este disponibil oricarui solicitant pe pagina de Facebook Error! Hyperlink reference not valid.. Art. 9. Incetarea Concursului Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 7 mai 2017, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea. Art.10. Taxe si impozite aferente Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare. Art. 11. Litigii In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

  DR. ION ZEGREA

  Dr. Ion Zegrea este medic primar Chirurgie Plastica, Estetica şi Microchirurgie Reconstructiva, membru al Asociaţiei Chirurgilor Plasticieni din Romania şi International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

  PROGRAMEAZA-TE LA O CONSULTATIE